0
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

0

ID 513448.

18.png

A. 0
B. 18b.png
C. 18c.png
D. 18d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:34 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
18g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
hangtran25397 s D hay v B chứ . 23/4/2017
23/4/2017 lúc 14:10
minhphuong1912 B mà thầy ?????? . 28/4/2017
28/4/2017 lúc 21:50
dinhthuy249 D đúng mà 28/4/2017
28/4/2017 lúc 21:54 Cảm ơn
minhphuong1912 ấn máy ra B này T.T . 28/4/2017
28/4/2017 lúc 21:56
dinhthuy249 #phuong góc anpha là bn . 28/4/2017
28/4/2017 lúc 21:57
minhphuong1912 ừm. đúng rồi. mình chưa để ý đến điều kiện góc. sr . 28/4/2017
28/4/2017 lúc 21:58