Tính giá trị của G = {cos ^2}frac{pi }{6} + {cos ^2}frac{{2pi }}{6} + ... + {cos ^2}frac{{5pi }}{6} + {cos ^2}pi
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tính giá trị của G = {cos ^2}frac{pi }{6} + {cos ^2}frac{{2pi }}{6} + ... + {cos ^2}frac{{5pi }}{6} + {cos ^2}pi

ID 339718.

1.png

A. 3.
B. 2.
C. 0.
D. 1.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4 Tháng 4 lúc 14:27 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
buichinhdat2001 sao em tính ra 2 mak . 19/4/2017
19 Tháng 4 lúc 23:0
vingothiyen012 tính lại xem là 3 đấy 19/4/2017
19 Tháng 4 lúc 23:2 Cảm ơn
nam2001 e ko hiểu gì hết ạ mod giúp e với sao lại có(pi-4pi/6) và( pi-5pi/6) . 21/4/2017
21 Tháng 4 lúc 20:48
dinhthuy249 pi và (pi-4pi/6) là 2 góc bù nhau nên cos của chúng trái dấu 21/4/2017
21 Tháng 4 lúc 20:55 Cảm ơn
dinhthuy249 nên cos^2 của 2 góc đó = nhau 21/4/2017
21 Tháng 4 lúc 20:55 Cảm ơn
andanhtb99 cos(4pi/6)=-cos(pi - 4pi/6) ==> bình phương nó = nhaucos(5pi/6)=-cos(pi - 5pi/6)Nói chung là biêu thức ban đầu giữ lại cos(1pi/6) , 2pi/6, 3pi/6 và pi, còn biến đổi 2 cái cos bình phương kia như trên 21/4/2017
21 Tháng 4 lúc 20:55 Cảm ơn
caohuyziop123 sao bấm máy tính ko ra được kết quả như moon vậy?
25 Tháng 4 lúc 9:10
hatuananhxv đáp án chính xác e nhé , e thử xem lại xem sao
bấm máy cũng ra 3
25 Tháng 4 lúc 10:15 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ