3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ABde/abDE giảm phân bình thường có thể tạo ra: I. 8 loại giao tử với tỉ lệ 3:?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ABde/abDE giảm phân bình thường có thể tạo ra: I. 8 loại giao tử với tỉ lệ 3:?

ID [747646]

3 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ABde/abDE giảm phân bình thường có thể tạo ra:
I. 8 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 1: 1: 1: 1: 1: 1.
II. 4 loại giao tử với tỉ lệ 5: 5: 1: 1.
III. 6 loại giao tử với tỉ lệ 3: 3: 2: 2: 1: 1.
IV. 12 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
Theo lý thuyết, có bao nhiêu trường hợp ở trên có thể đúng?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D
Bình luận
cuonggl18012001 ai giúp vs
24 Tháng 5 lúc 22:19
linhloi123 Ý I sai
24 Tháng 5 lúc 22:45 Cảm ơn
hmen0201 mod giải đi :v
26 Tháng 5 lúc 0:22
hmen0201 4 cặp gen nằm trên 1 hay 2 cặp nst đây ạ? Nghi đề sai
26 Tháng 5 lúc 9:12
hmen0201 Không ai rep
27 Tháng 5 lúc 8:28
vuthithuyphuong : 3 ủa nó nằm trên 1 NST kìa bạn
27 Tháng 5 lúc 15:38 (3) Cảm ơn
hmen0201 mod gthich từn ý giúp e vs
27 Tháng 5 lúc 21:39
vanluat20 chỉ có I và II đúng chứ mấy ạ
1 Tháng 6 lúc 15:14
dodaihoc2019ytt ý 2 sao đung z b
1 Tháng 6 lúc 18:10 Cảm ơn
vanluat20 2 tế bào không trao đổi chéo và 1 tế bào trao đổi chéo ---> 5:5:1:1 theo mình là vậy
1 Tháng 6 lúc 22:58 Cảm ơn
vanluat20 I II và III đúng ý IV sai ở chỗ là 3 tế bào thì chỉ tạo ra tối đa 8 loại giao tử
1 Tháng 6 lúc 23:1 Cảm ơn
vubaduy2012ld cuối cùng là sao
8 Tháng 6 lúc 17:57
01649348164 k ai có thể gthich đc câu này à . Chán
17 Tháng 6 lúc 7:37