4 2 8 6
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

4 2 8 6

ID 513454.

21.png

A. 4
B. 2
C. 8
D. 6
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 9:36 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
21g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
buihoanghao Cái đoạn từ căn trở ai giải thích cho em với ạ ! . 9/5/2017
9/5/2017 lúc 8:29
hanhmeoxy mấy câu này cậu nên thử cho dễ . 22/5/2017
22/5/2017 lúc 23:59
haikyuu789456258 Cái đoạn căn ai giải thích cho em vs ạ? . 12/4/2018
12/4/2018 lúc 21:9
hatuananhxv loại này ấn máy tình mà thử thôi e ,. làm nó dài lắm luôn ấy . 12/4/2018
12/4/2018 lúc 21:34
Haohuunguyen15082002 câu này bấm máy😁😁😊 . 13/4/2018
13/4/2018 lúc 5:50
Huy1234567890 ai đó giải thích cho em chỗ cos^2(x/2) ạ
30/4/2018 lúc 9:22
nhuhoangtran thế này nè Huy ,có ct này nè
30/4/2018 lúc 9:58
nhuhoangtran ôi mât chữ rồi
30/4/2018 lúc 9:58
nhuhoangtran cosx=cos2.x/2=2cos^2(x/2)-1
30/4/2018 lúc 9:59
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: