Biểu thức {sin ^2}x.{tan ^2}x + 4{sin ^2}x - {tan ^2}x + 3{cos ^2}x không phụ thuộc vào x và có giá trị bằng:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức {sin ^2}x.{tan ^2}x + 4{sin ^2}x - {tan ^2}x + 3{cos ^2}x không phụ thuộc vào x và có giá trị bằng:

ID 339704.

1.png

A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:19 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
2th1301 làm sao ra cái bước cuối cùng v thầy . 11/4/2017
11/4/2017 lúc 16:19
dinhthuy249 thay sin(x)^2 + cos(x)^2 =1 thì đc tử số = 0 11/4/2017
11/4/2017 lúc 16:25 Cảm ơn
2th1301 dạ k , cái bước trước đó ý ạ . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 19:46 Cảm ơn
nathannguyen từ sin^2(sin^2 - 1) + sin^2.cos^2 ra sin^2(sin^2 +cos^2) -sin^2 làm sao ạ . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:1
hatuananhxv chỗ đó e phá ra rồi góp lại nhé , hoặc cách 2 do đề nói ko fu thuộc vào giá trị của x e cho 1 giá trị x bất kỳ rồi bấm mt sẽ ra 3 nhé 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:3 Cảm ơn
nathannguyen giải thích kĩ hơn đi ạ . 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:7
hatuananhxv e phá cái tử nek :( sin^2(x)*sin^2(x)+sin^2(x)*cos^2(x)) cụm này góp chung đạt sin^2(x) ra ngoài làm nhân tử nhé , mục đích của việc đặt đó để góp sin^2+cos^2=1 để ra 1 số nhé 17/4/2017
17/4/2017 lúc 20:9 Cảm ơn
hongocvananh Nếu sử dụng bấm máy tính thì sao ạ . 19/4/2017
19/4/2017 lúc 23:46
dinhthuy249 làm trắc nghiệm thì thử sẽ nhanh hơn . 19/4/2017
19/4/2017 lúc 23:48 Cảm ơn
khanhtho2002 bấm máy đc nha bạn . 20/4/2018
20/4/2018 lúc 22:19 Cảm ơn
longxuyen67 mấy bài này trắc nghiệm bấm náy tính nhanh lắm . 20/4/2017
20/4/2017 lúc 20:32