A new product device takes manufactures one step closer to making electric displays ... out of plastic.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

A new product device takes manufactures one step closer to making electric displays ... out of plastic.

ID 756000.

A new product device takes manufactures one step closer to making electric displays ... out of plastic.

A. total
B. totaling
C. totally
D. totaled
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 13:58 Link fb:
Đáp án: C
totally (adv): hoàn toàn
Phân tích: Sau chỗ trống là một cụm giới từ nên bạn không điền tính từ được vì tính từ không bê nghĩa cho cụm giới từ nên loại A. B. D. Out of something (có nguồn gốc từ thứ gì) là một giới từ nên ''out of plastic: có nguồn góc từ nhựa” là một cụm giới từ.
Ở đây trạng từ đang bê nghĩa cho cụm giới từ này ý muốn nói "hoàn toàn từ nhựa"
Dịch: Một thiết bị sân xuất mới đưa các nhà sản xuất tiến thêm một bước gần hơn đến việc tạo ra những màn hình điện từ có nguồn gốc hoàn toàn từ nhựa.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ