Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

ADN ngoài nhân có ở những bào quan

ADN ngoài nhân có ở những bào quan

A. plasmit, lạp thể, ti thể.

B. nhân con, trung thể.

C. ribôxom, lưới nội chất.

D. lưới ngoại chất, lyzôxom.

Đáp án A

Phạm Pi ngoai nhan thi chi co the la` plasmit. lap the. ti the . 26/4/2013
. 27/04/2013
Bạch Tử Hoạ ông nội chuyên gia ghi lại đáp án . 25/11/2012
. 26/11/2012
Mini Ly ao doi hoi ghi lai dap an the . 29/9/2012
. 30/09/2012