Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho cô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho cô?

ID [55270]

Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côđon 5'UGG3' trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành codon 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hiđrô.
II. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi pôlipeptit  do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin.
III. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và có thể biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật.
IV. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuỗi pôlipeptit  so alen b quy định tổng hợp

A.3.
B.2.
C.4.
D.1.
Bình luận
thidaihoc9 - ý 2 nhỡ đâu là bộ 3 sát mã kt thì chỉ mất 1 aa thôi còn j?

Trả lời

ninhduong Ừ! C không phân biệt được mất một aa và khác nhau một aa à?
thidaihoc9 à thế đây là mất chứ k phải khác nhỉ ?
yenmax - Tại sao í 2 k được vậy

Trả lời

mol2k Bởi vì bộ ba bình thường bị đột biến trở thành bộ ba kết thúc nên nó có thể ảnh hưởng đến nhiều axit amin phía sau chứ không chỉ 1
therain0405 - sao chắc được chuỗi poli của gen B dài hơn của gen b vậy mod?

Trả lời

ninhduong Do xuất hiện mã KT 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b
therain0405 lỡ như trên gen B trước đó đã xuất hiện mã KT nào đó rồi sao nhỉ?
ninhduong c đọc lại đề :v k có lỡ như hay giả sử gì hết nhé )
ngananhcobala2712 - 3 vs 4 à

Trả lời

maimaihanhdao 34 nhé