Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho cô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho cô?

ID [55270]

Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côđon 5'UGG3' trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành codon 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hiđrô.
II. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi pôlipeptit  do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin.
III. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và có thể biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật.
IV. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuỗi pôlipeptit  so alen b quy định tổng hợp

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án B
Bình luận
ngananhcobala2712 3 vs 4 à
Trả lời 22 Tháng 1 lúc 1:19
maimaihanhdao 34 nhé
22 Tháng 1 lúc 2:7 Cảm ơn
therain0405 sao chắc được chuỗi poli của gen B dài hơn của gen b vậy mod?
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 23:22
ninhduong Do xuất hiện mã KT 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b
29 Tháng 4 lúc 23:28 Cảm ơn
therain0405 lỡ như trên gen B trước đó đã xuất hiện mã KT nào đó rồi sao nhỉ?
29 Tháng 4 lúc 23:35 Cảm ơn
ninhduong c đọc lại đề :v k có lỡ như hay giả sử gì hết nhé )
29 Tháng 4 lúc 23:39 Cảm ơn
yenmax Tại sao í 2 k được vậy
Trả lời 24 Tháng 5 lúc 21:18
mol2k Bởi vì bộ ba bình thường bị đột biến trở thành bộ ba kết thúc nên nó có thể ảnh hưởng đến nhiều axit amin phía sau chứ không chỉ 1
24 Tháng 5 lúc 22:22 Cảm ơn
thidaihoc9 ý 2 nhỡ đâu là bộ 3 sát mã kt thì chỉ mất 1 aa thôi còn j?
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 15:12
ninhduong Ừ! C không phân biệt được mất một aa và khác nhau một aa à?
10 Tháng 6 lúc 16:46 Cảm ơn
thidaihoc9 à thế đây là mất chứ k phải khác nhỉ ?
11 Tháng 6 lúc 15:35 Cảm ơn