Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho cô?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho cô?

ID 627254.

Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côđon 5'UGG3' trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành codon 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hiđrô.
II. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi pôlipeptit  do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin.
III. Đột biến xảy ra có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và có thể biểu hiện ra ngay thành kiểu hình ở cơ thể sinh vật.
IV. Chuỗi pôlipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuỗi pôlipeptit  so alen b quy định tổng hợp

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
ngananhcobala2712 3 vs 4 à
22/1/2018 lúc 1:19
Maimaihanhdao 34 nhé
22/1/2018 lúc 2:7
therain0405 sao chắc được chuỗi poli của gen B dài hơn của gen b vậy mod?
29/4/2018 lúc 23:22
NinhDuong Do xuất hiện mã KT 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b
29/4/2018 lúc 23:28
therain0405 lỡ như trên gen B trước đó đã xuất hiện mã KT nào đó rồi sao nhỉ?
29/4/2018 lúc 23:35
NinhDuong c đọc lại đề :v k có lỡ như hay giả sử gì hết nhé )
29/4/2018 lúc 23:39
yenmax Tại sao í 2 k được vậy
24/5/2018 lúc 21:18
mol2k Bởi vì bộ ba bình thường bị đột biến trở thành bộ ba kết thúc nên nó có thể ảnh hưởng đến nhiều axit amin phía sau chứ không chỉ 1
24/5/2018 lúc 22:22
thidaihoc9 ý 2 nhỡ đâu là bộ 3 sát mã kt thì chỉ mất 1 aa thôi còn j?
10/6/2018 lúc 15:12
NinhDuong Ừ! C không phân biệt được mất một aa và khác nhau một aa à?
10/6/2018 lúc 16:46
thidaihoc9 à thế đây là mất chứ k phải khác nhỉ ?
11/6/2018 lúc 15:35
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: