All of the sftudents who have completed thelr coursewoIk will be eligible to Jom the advanced class nexf semesfer.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

All of the sftudents who have completed thelr coursewoIk will be eligible to Jom the advanced class nexf semesfer.

ID 756003.

All of the sftudents who have completed thelr coursewoIk ____ will be eligible to Jom the advanced class nexf semesfer.

A. satisfymeg
B. satisfactornly
C. satisfactory
D. satisfaction
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 14:3 Link fb:
C. Satisfactorily (adv): một cách thỏa đáng
Phân tích chuyên sâu: Nhận thấy trước chỗ trống là một cụm danh từ “their coursework “nên chúng ta không chọn tính từ nên loại A và C. Còn nếu chọn D sẽ hình thành danh từ ghép ''coursework satisfaction — sự hài lòng khóa học”. Không tồn tại cụm danh từ “coursework satisfaction” này nền loại D. Phân tích lại cầu để bạn để thấy hơn:
AlI of the sfudents [who have completed their coursework safisfacftorily] wlll be eligible to Join the advanced class next semester.
Trong mệnh để quan hệ với who (được in đậm). chỗ trống đang nằm cuối mệnh để nên bạn áp dụng mẹo khi chỗ trống có dạng (__S V O hoặc S V O__) thì điền một trạng từ đối với câu từ loại.
Tạm Dịch: Tất cả những sinh viên [người đã hoàn tất khóa học một cách thỏa đáng/tốt đẹp] sẽ đủ tư cách tham gia vào lớp học nâng cao trong học kỳ tới.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
vietanh2603 B là satisfactornly. C là satisfactoty mà.
Key sai khổ quá :(
13 Tháng 6 lúc 17:21
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ