An arbitrafor must listen to both parfles m a đispute and not allow personal prejudice or opimon to affect his or her de?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

An arbitrafor must listen to both parfles m a đispute and not allow personal prejudice or opimon to affect his or her de?

ID 756006.

An arbitrafor must listen to both parfles m a đispute and not allow personal prejudice or opimon to affect his or her decision.

A. objections
B. objecftive
C. objectfs
D. objectively
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 14:7 Link fb:
D. ObJectively (adv): một cách khách quan
Phân tích:
Listen là nội động từ nên không cần tân ngữ phía sau nên loại A và B vì nếu chọn A hay B thì “objections hay objects” sẽ thành tân ngữ của “listen””.
Listen cũng không phải là một linking verb như become nên không thể điển tính từ nên loại B. Vậy chỉ có thể điển một trạng từ bố nghĩa cho động từ trước đó.
Tạm địch: Một thâm phán phải lăng nghe khách quan từ hai phía trong cuộc tranh luận và không cho phép thành kiến hay ý kiến cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của thâm phán đó.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ