Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Ảnh hưởng của gốc phenyl (C6H5–) đến nhóm hiđroxyl (–OH) trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

Ảnh hưởng của gốc phenyl (C6H5–) đến nhóm hiđroxyl (–OH) trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch natri hiđroxit.

B. natri kim loại.

C. nước brom.

D. anhiđrit axetic.

Đáp án A

HD: gốc phenyl C6H5 có ảnh hưởng đến nhóm OH, làm cho

nguyên tử H trong nhóm OH phenol linh động hơn OH ancol.

Phenol tác dụng được với dung dịch kiềm trong khi ancol không phản ứng:

382739[LG].png

⇒ chọn đáp án A. ♥.

bui minh tu ngu kinh . 21/6/2015
. 22/06/2015
Ráng lên nhé :)) tích ngay k cần nhìn đã đúng . 12/6/2015
. 13/06/2015
Nhật Linh Moon minhtrang11 SGK . 10/6/2015
. 11/06/2015
Lê Hồng Thái ...................................... . 10/6/2015
. 11/06/2015
Ngô Thị Thanh Nhàn ôi đời ơi! Cái câu khỉ gió này! . 5/6/2015
. 06/06/2015
Ráng lên nhé :)) tích ngay k cần nhìn và đã sai . 25/5/2015
. 26/05/2015
Nguyễn Xuân Phong sai đúp câu ni . 23/5/2015
. 24/05/2015
NGÔ TRỌNG THU sai câu này VỀ chăn Vịt thôi . 20/3/2014
. 21/03/2014
Trần Chí Hoàng saccc . 19/3/2014
. 20/03/2014
ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ sách giáo khoa lớp 11 có ghi rõ ấy bạn . 25/1/2014
. 26/01/2014
LÊ THẾ TUẤN lllll . 25/1/2014
. 26/01/2014
Trang Hồ nguuuuuuuuuuuuuuuuuuu . 24/1/2014
. 25/01/2014