Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A. không có một màu xác định

B. không bị tán sắc đi khi đi qua lăng kính

C. có một màu xác định và không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

D. không bị lệch về phía đáy của lăng kính khi đi qua lăng kính

Đáp án C

+)Ánh sáng đơn sắc là
+) ánh sáng có một màu xác định.
+) không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
+) khi đi qua lăng kính thì bị lệch về phía đáy.
→ Chọn C.

Thành Shinobi cay
. 04/06/2019
Nguyễn Đức Anh ok BKa --> sẽ rút kinh nghiệm
. 10/05/2019
Lê Thị An e nên tôn trọng người trả lời, và để chế độ bình luận, đăng lên ở chế độ cần giải đáp thì a ý trả tl à
. 10/05/2019
Nguyễn Đức Anh ai bắt trả lời đâu ?
. 10/05/2019
Đoàn Quang Minh nó thuộc phần lí thuyết th ôi : ánh sáng đơn sắc ( còn gọi là ánh sáng màu) là ánh sáng không phân tích ra được thành màu sắc khác. như vậy, muốn nhận biết ánh sáng đơn sắc, ta dùng các biện pháp như chiếu qua lăng kính, hứng trên đĩa CD,...nếu nó không ra màu khác thì đó là ánh sáng đơn sắc.
Mắt người không có khả năng phân biệt ánh sáng đơn sắc (quang phổ vạch) và ánh sáng tổng hợp từ nhiiều màu (quang phổ liên tục).
Muốn nhận biết bạn phải cho tia sáng chiếu qua lăng kính, Nếu qua lăng kính phổ của nó biến thành một vệt sáng nhiều màu, biến đổi một cách liên tục (sự chuyển tiếp màu liên tục), thì đó là quang phổ liên tục. Ngược lại, nó thành nhiều vạch màu tách biệt, màu sắc biến đổi dứt khoát thì đó là quang phổ vạch.
. 09/05/2019
Nguyễn Đức Anh câu này dễ ẹc
4 Trả lời . 09/05/2019
Mai Minh Hằng tích ẩu quá . 15/4/2018
. 15/04/2018
Nguyễn Thanh Phong cay @@
. 31/12/2017
Nguyễn Tiến Việt @@....... . 28/5/2017
. 28/05/2017
Thiên Thy quên đọc hết -_- tích ẩu . 25/5/2017
. 25/05/2017
Hoàng Đức Anh cay v~ . 25/5/2017
. 25/05/2017
Vũ Mai Phương ngu quá . 13/2/2017
. 13/02/2017