Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang

ID 516680.

Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang

A. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
C. được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng, chất khí.
D. có thể tồn tại khá lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

27/4/2017 lúc 16:2 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop

Screenshot_11.png
thythysb nhớ mấy hình dạ quang đêm ngủ sáng như ma trơi : )) sợ, mà lỳ ngắm suốt . 27/4/2017
27/4/2017 lúc 23:9
hoctaprenluyen tuổi thơ dữ dội 5/6/2017
5/6/2017 lúc 9:21 Cảm ơn
thythysb thời đó ms tách ngủ riêng công nhận sợ thật:v
5/6/2017 lúc 9:23 Cảm ơn
trang2111 lân quang vs huỳnh quang xảy ra ở rắn lỏng hay khí cụ thể ntn mod giúp vs
14/6/2018 lúc 0:58
sonanhnguyen lân quang thường xảy ra với chất rắn
còn huỳnh quang thường xảy ra với chất khí và chất lỏng
~ mình biết vậy thôi -.- ~
14/6/2018 lúc 1:4 Cảm ơn
superhero244 C sai ở đâi ạ
17/6/2018 lúc 6:29
reus98 - Câu C sai vì : Nó chỉ phát ra ở trong chất rắn e nhé
- Câu D : Đúng, vì vó thể tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8s sua khi tắt ánh sáng kích thích.
- Câu A : Sai, vì năng lượng nhỏ hơn ánh sáng kích thích nên có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng kích thích.
=> có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
- Câu B : Sai, vì lân quang còn tiếp tục phát sáng sau khi tắt ánh sáng kích thích.
17/6/2018 lúc 6:38 Cảm ơn