Anken X có công thức cấu tạo như sau: Tên gọi của X theo danh pháp thay thế là
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Anken X có công thức cấu tạo như sau: Tên gọi của X theo danh pháp thay thế là

ID 537918.

Anken X có công thức cấu tạo như sau:

537918[đề].png
Tên gọi của X theo danh pháp thay thế là

A. 3-etylbut-3-en.
B. 2-etylbut-2-en.
C. 2-etylbut-1-en.
D. 3-etylbut-4-en.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

26/6/2017 lúc 16:22 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

537918[lg].png
duchoa2001 ưu tiên nhóm chức rồi mới đến mạch C dài ạ?
16/1/2019 lúc 23:25
hiennguyen2612 quy tắc đọc tên anken khi chọn mạch C chính là phải chứa " nối đôi" và dài nhất
16/1/2019 lúc 23:56 Cảm ơn