Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch: CH3COOH + C3H7OH CH3COOC3H7 + H2O Nếu ban đầu ngư?

Axit axetic tác dụng với ancol isopropylic theo phản ứng thuận nghịch:
CH3COOH + C3H7OH 4.1.pngCH3COOC3H7 + H2O
Nếu ban đầu người ta cho 1 mol axit axetic tác dụng với 1 mol ancol isopropylic thì cân bằng sẽ đạt được khi có 0,6 mol isopropyl axetat được tạo thành. Lúc đó người ta cho thêm 1 mol axit axetic vào hỗn hợp phản ứng, cân bằng sẽ bị phá vỡ và chuyển dịch đến trạng thái cân bằng mới. Ở trạng thái cân bằng mới, số mol ancol isopropylic là

A. 0,78 mol.

B. 0,18 mol.

C. 1,22 mol.

D. 0,22 mol.

Đáp án D

\(K=\dfrac{[H_2O][CH_3COOC_3H_7]}{[CH_3COOH][C_3H_7OH]}=\dfrac{0,6*0,6}{0,4*0,4}=2,25\)

\([CH_3COOC_3H_7]=[H_2O]=x\)

\(K=\dfrac{x*x}{(2-x)*(1-x)}=2,25 \Rightarrow x=0,78 \Rightarrow [C_3H_7OH]=0,22\)

Chọn D
kim Nhung bam may tinh ra 2 nghiem, loai kieu gi . 11/6/2014
. 12/06/2014
không biết . 31/5/2014
. 01/06/2014
không biết á đù.để hỏi ancol.mình lại làm este.@@ . 31/5/2014
. 01/06/2014
Sir Ken ẹ quên trừ . 10/5/2014
. 11/05/2014
Dương Đình Nghĩa thêm típ Vào hay thật . 2/5/2014
. 03/05/2014
Đinh Minh Tuấn Notthing . 2/5/2014
. 03/05/2014
thanks nhá . 2/5/2014
. 03/05/2014
ờ m đi tính este . 2/5/2014
. 03/05/2014
Đinh Minh Tuấn nó hỏi ancol sau pư ! lấy 1-0.78=0.22 . 2/5/2014
. 03/05/2014
Hồ Đức Việt [x+0.6]^2=[1.4-x][0.4-x]*9/4 . 2/5/2014
. 03/05/2014
Đinh Minh Tuấn @ngocjdoanh trừ đi nữa . 2/5/2014
. 03/05/2014
xem cho e câu này sao ra A . 2/5/2014
. 03/05/2014
Thùy Linh Là sao ta. Tưởng A là đúng rồi :( . 2/5/2014
. 03/05/2014
Đinh Minh Tuấn ......... . 2/5/2014
. 03/05/2014
Đinh Minh Tuấn ........ . 2/5/2014
. 03/05/2014
Bạch Tử Hoạ cái này nó hỏi tăng thêm đâu mà trừ @@ . 1/5/2014
. 02/05/2014
eagle sao giông mh thế . 1/5/2014
. 02/05/2014
Nguyễn Thị Kiều Loan KieuLoans9 trời ơi tính ra 0.78 rồi khoanh luôn quên trừ mất . 14/8/2013
. 15/08/2013
huyền trang ai giải bài này di! . 14/8/2013
. 15/08/2013
nguyentrongthuc tinh isopropyl axetat . 14/8/2013
. 15/08/2013