Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dù?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dù?

ID [654950]

Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

A. Dung dịch axit.
B. Dung dịch iot.
C. Phản ứng với Na.
D. Dung dịch iot và dung dịch AgNO3/NH3, t0.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
uyen2111 tại sao ạ
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 9:2
buocchanthanky2018 iot nhận biết được hồ tinh bột, vì xuất hiện màu tím ; 2 dung dịch còn lại, chỉ có glucozo tác dụng được với dd AgNO3/NH3,t0 -> Ag kết tủa.
31 Tháng 5 lúc 9:53 Cảm ơn
thuylinh0503 Na cũng đúng mà trong dd tạo ra naoh
Có nhiệt độ nữa là phân biệt đc
Trả lời 22 Tháng 6 lúc 12:34
sasukeduy113 sao được em @@
Gluco và Glixerol đều pứ Na tạo H2 bay ra, hồ tinh bột thì ko pứ vậy làm sao phân biệt đc
22 Tháng 6 lúc 14:35 Cảm ơn