“Barry, please use this door when there is an emergency only.”, said Flash.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

“Barry, please use this door when there is an emergency only.”, said Flash.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Null

ID 755977.

“Barry, please use this door when there is an emergency only.”, said Flash.

A. Flash told Barry not to use that door unless there was an emergency.
B. Flash warned Barry not to use that door in case of emergency.
C. Flash advised Barry not to use that door should there be an emergency.
D. Flash suggested that Barry not use that door under any circumstances.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:39 Link fb:
Tạm dịch: “Barry, hãy sử dụng cửa này khi có trường hợp khẩn cấp.”, Flash nói.
A. Flash bảo Barry không sử dụng cánh cửa đó trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
B. Flash cảnh báo Barry không được sử dụng cánh cửa đó trong trường hợp khẩn cấp.
C. Flash khuyên Barry không nên sử dụng cánh cửa đó nếu có trường hợp khẩn cấp.
D. Flash đề nghị Barry không sử dụng cánh cửa đó trong bất kỳ trường hợp nào.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ