Biên độ của dao động cơ cưỡng bức sẽ càng lớn nếu
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biên độ của dao động cơ cưỡng bức sẽ càng lớn nếu

ID [662429]

Biên độ của dao động cơ cưỡng bức sẽ càng lớn nếu

A. biên độ của ngoại lực càng lớn. 
B. biên độ của ngoại lực càng nhỏ. 
C. tần số ngoại lực càng lớn. 
D. tần số ngoại lực càng nhỏ.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 3.png
Bình luận
nguyentaluat ai giải thích kĩ hơn giúp vs??
Trả lời 30 Tháng 5 lúc 17:4
ninhduong Biên độ của dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực.
30 Tháng 5 lúc 17:35 Cảm ơn
luannguyen2k1 Ccũng đúng mờ ad
Trả lời 24 Tháng 2 lúc 8:12
reus98 Câu C sai e nhes
-Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
-Biên độ của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ thuộc cả vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.Khi tần số của lực cưỡng búc càng gần tần số riêng thì biên độ dao ộng cưỡng bức càng lớn.
24 Tháng 2 lúc 12:31 Cảm ơn