Biến đổi nào dưới đây của khu vực Đông Bắc Á không phải do tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biến đổi nào dưới đây của khu vực Đông Bắc Á không phải do tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

ID [756037]

Biến đổi nào dưới đây của khu vực Đông Bắc Á không phải do tác động từ những quyết định của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

A. Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến Quốc - Cộng lần hai.
B. Nhật Bản bị nước Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
C. Ba nước trong khu vực trở thành “con rồng” kinh tế châu Á.
D. Hai miền đất nước trên bán đảo Tiều Tiên bị chia cắt lâu dài.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN