Biết Fleft( x right) là một nguyên hàm của hàm số y = frac{1}{{x{{left( {ln x + 1} right)}^3}}} và Fleft( 1 ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết Fleft( x right) là một nguyên hàm của hàm số y = frac{1}{{x{{left( {ln x + 1} right)}^3}}} và Fleft( 1 ?

ID 696912.

Biết \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(y = \dfrac{1}{{x{{\left( {\ln x + 1} \right)}^3}}}\) và \(F\left( 1 \right) = \dfrac{3}{2}\). Vậy \(F\left( e \right)\) bằng

A. \(\dfrac{9}{{16}}\)
B. \(\dfrac{4}{3}\)
C. \(\dfrac{{15}}{8}\)
D. \(\dfrac{9}{8}\)
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 13 Tháng 9 lúc 10:58 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
luanantin bấm máy đc không mấy anh
3 Tháng 1 lúc 20:28
huonglan209 Được e nhé , e có thể bấm như thế này nha
+ Đầu tiên nhập vào máy tính :
tích phân đi từ (1->e) của [1/x(lnx+1)^3] dx + 3/2
bấm máy thì máy tính sẽ báo kết quả là : 15/8
=> C
3 Tháng 1 lúc 20:46 Cảm ơn
luanantin cái nào trên cái nào dưới v
3 Tháng 1 lúc 20:52 Cảm ơn
huonglan209 cận 1 dưới và e trên e nhé !, e cứ bấm như thế là ra thôi
3 Tháng 1 lúc 20:58 Cảm ơn
babyswag2001 Sao lại mũ -3 ạ
13 Tháng 1 lúc 9:37
hoangphikiemkhach theo CT x^( - n) = 1/( x ^n ) nên nghịch đảo lại là được x^ - 3
13 Tháng 1 lúc 9:49 Cảm ơn
huonglan209 ta có x^( - n) = 1/( x ^n ) mà bấm cho nhanh /.nhập vào máy tính :
tích phân đi từ (1->e) của [1/x(lnx+1)^3] dx + 3/2
bấm máy thì máy tính sẽ báo kết quả là : 15/8
13 Tháng 1 lúc 9:51 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ