Biết Fleft( x right) là một nguyên hàm của hàm số y = frac{1}{{x{{left( {ln x + 1} right)}^3}}} và Fleft( 1 ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biết Fleft( x right) là một nguyên hàm của hàm số y = frac{1}{{x{{left( {ln x + 1} right)}^3}}} và Fleft( 1 ?

ID 696912.

Biết là một nguyên hàm của hàm số . Vậy bằng

A.
B.
C.
D.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 13/9/2018 lúc 10:58 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
luanantin bấm máy đc không mấy anh
3/1/2019 lúc 20:28
huonglan209 Được e nhé , e có thể bấm như thế này nha
+ Đầu tiên nhập vào máy tính :
tích phân đi từ (1->e) của [1/x(lnx+1)^3] dx + 3/2
bấm máy thì máy tính sẽ báo kết quả là : 15/8
=> C
3/1/2019 lúc 20:46 Cảm ơn
luanantin cái nào trên cái nào dưới v
3/1/2019 lúc 20:52 Cảm ơn
huonglan209 cận 1 dưới và e trên e nhé !, e cứ bấm như thế là ra thôi
3/1/2019 lúc 20:58 Cảm ơn
babyswag2001 Sao lại mũ -3 ạ
13/1/2019 lúc 9:37
hoangphikiemkhach theo CT x^( - n) = 1/( x ^n ) nên nghịch đảo lại là được x^ - 3
13/1/2019 lúc 9:49 Cảm ơn
huonglan209 ta có x^( - n) = 1/( x ^n ) mà bấm cho nhanh /.nhập vào máy tính :
tích phân đi từ (1->e) của [1/x(lnx+1)^3] dx + 3/2
bấm máy thì máy tính sẽ báo kết quả là : 15/8
13/1/2019 lúc 9:51 Cảm ơn