Biết intlimits2^4 {(x + 1).lnxdx} = aln b - c,left( {a;b;c in mathbb{Z}} right) khi đó frac{a}{{bc}} bằng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết intlimits2^4 {(x + 1).lnxdx} = aln b - c,left( {a;b;c in mathbb{Z}} right) khi đó frac{a}{{bc}} bằng

ID [700500]

Biết \(\int\limits_2^4 {(x + 1).lnxdx} = a\ln b - c,\left( {a;b;c \in \mathbb{Z}} \right)\) khi đó \(\dfrac{a}{{bc}}\) bằng

A. 6
B.
C.
D.  1
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án C 1.png
Bình luận
onthi2019 K có đkien a b c vậy nếu k chọn 20ln2 mà chọn 10ln4 hay 5ln16 r sao
Trả lời 28 Tháng 2 lúc 20:18
roseleaf32 Có điều kiện a, b, c thuộc Z kìa bạn mà ra đc 20ln2 là do thế cận vào tính ra chứ ko chọn đc đâu bạn
28 Tháng 2 lúc 21:54 (2) Cảm ơn
onthi2019 nhưng nó k ghi điều kiện a so với b b so với c j hết. Thế cận thì thế ra đáp án miễn sao
đúng là đc mà
Trả lời 28 Tháng 2 lúc 21:57
roseleaf32 Mình ko hiểu ý của bạn lắm vì ta giải đc tích phân đề = 20ln2 -5 thì có dạng a.lnb -c như đề yêu cầu rồi thì suy ra đc a, b,c chứ ko cần đk đâu bạn
28 Tháng 2 lúc 22:24 Cảm ơn
01676831190 tại sao bài này phải + x chi vậy ạ trong khi x^2/2*dx/x đã triệt tiêu được x dưới mẫu r ạ
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 16:44