Biết $\int\limits2^4 {(x + 1).lnxdx} = a\ln b - c,\left( {a;b;c \in \mathbb{Z}} \right)$ khi đó $\frac{a}{{bc}}$ bằng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết $\int\limits2^4 {(x + 1).lnxdx} = a\ln b - c,\left( {a;b;c \in \mathbb{Z}} \right)$ khi đó $\frac{a}{{bc}}$ bằng

ID [0]

Biết \(\int\limits_2^4 {(x + 1).lnxdx} = a\ln b - c,\left( {a;b;c \in \mathbb{Z}} \right)\) khi đó \(\dfrac{a}{{bc}}\) bằng

A.6
B.
C.
D. 1
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C1.png
Bình luận
mo1122002 - ơ sao tui ra c tới 10 lân trời ((

Trả lời

01676831190 - tại sao bài này phải + x chi vậy ạ trong khi x^2/2*dx/x đã triệt tiêu được x dưới mẫu r ạ

Trả lời

onthi2019 - nhưng nó k ghi điều kiện a so với b b so với c j hết. Thế cận thì thế ra đáp án miễn sao
đúng là đc mà

Trả lời

roseleaf32 Mình ko hiểu ý của bạn lắm vì ta giải đc tích phân đề = 20ln2 -5 thì có dạng a.lnb -c như đề yêu cầu rồi thì suy ra đc a, b,c chứ ko cần đk đâu bạn
onthi2019 - K có đkien a b c vậy nếu k chọn 20ln2 mà chọn 10ln4 hay 5ln16 r sao

Trả lời

roseleaf32 Có điều kiện a, b, c thuộc Z kìa bạn mà ra đc 20ln2 là do thế cận vào tính ra chứ ko chọn đc đâu bạn