Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 40% ở cả 2 giới. Thực hiện phép?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 40% ở cả 2 giới. Thực hiện phép?

ID [36599]

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 40% ở cả 2 giới. Thực hiện phép lai (P) ♂\(\dfrac{{\underline {Ab} }}{{aB}}\)DdEe×♀\(\dfrac{{\underline {AB} }}{{Ab}}\)DdEE, thu được F1. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 4 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

A.1/13.
B.1/45.
C.8/99.
D.3/59.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án BĐáp án B.
Phép lai: (\(\dfrac{{Ab}}{{aB}} \times \dfrac{{AB}}{{Ab}}\)) có tần số hoán vị 40% thì thu được F1 có \({\dfrac{{\underline {AB} }}{{AB}}}\) = 0,2 × 0,5 = 0,1 và kiểu hình A-B- = 0,75.
Phép lai: \(Dd \times Dd\) → F1 có 0,25DD : 0,5Dd : 0,25dd → Kiểu hình trội (D-) = 0,25 + 0,5 = 0,75.
Phép lai: Ee × EE → F1 có 0,5Ee : 0,5EE → Kiểu hình trội = 1.
Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 4 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là = \(\dfrac{{\dfrac{{\underline {AB} }}{{AB}}{\rm{DDEE}}}}{{A - B - D - E - }} = \dfrac{{\dfrac{{\underline {AB} }}{{AB}}}}{{A - B - }} \times \dfrac{{DD}}{{D - }} \times \dfrac{{EE}}{{E - }} = \dfrac{{0,1}}{{0,75}} \times \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2}\) = 1/45.
Bình luận
khuatvannguyen01 - Đề sai chỗ nào ạ ? A_B_ sao là 0.75 ~ em tưởng 0.1+00.5+0.4/2*0.5=0.7

Trả lời

tranmanhquoc1711 - tính tỉ lệ kiểu hình A-B- như thế nào vậy ạ

Trả lời

moonngocanh - câu này sai chỗ nào vậy ạ???

Trả lời

katdrop - sao A-B-=0.75 vậy ạ? Em tưởng =0.25+(AB/AB)=0.35 chứ ạ

Trả lời

akai23102002 - Mong Moon khắc phục sự cố đề lỗi/sai quá nhiều, trong 1 đề thường chỉ dò đáp án xong những câu nào sai mới xem đáp án, đằng này phải xem lại hết cả 40 câu chỉ vì sự sai sót quá nhiều nên đúng có khi lại thành sai, sai lại không biết.

Trả lời

tranphuong2002 ...................
caohung275 - Sao đề sai nhiều quá?

Trả lời

hangnguyen20172002 - câu này đề đúng chưa nhỉ ???

Trả lời

thaonguyen264 - ai giải đáp giúp em câu này với ạ

Trả lời

maimaihanhdao câu này lỗi em nhé sx=0%
ninhduong Chíp :v Full luôn đi m :v
anvuong2k Vì Bbx bb không thể cho BB thuần chủng nên xác suất là 0% thôi Hạ
anvuong2k
ninhduong Ý :v t đang bảo là sp full ấy Chứ t biết rồi