Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 40% ở cả 2 giới. Thực hiện phép?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 40% ở cả 2 giới. Thực hiện phép?

ID [667348]

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen là 40% ở cả 2 giới. Thực hiện phép lai (P) ♂\(\dfrac{{\underline {Ab} }}{{aB}}\)DdEe×♀\(\dfrac{{\underline {AB} }}{{Ab}}\)DdEE, thu được F1. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 4 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

A. 1/13.
B. 1/45.
C. 8/99.
D. 3/59.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B Đáp án B.
Phép lai: (\(\dfrac{{Ab}}{{aB}} \times \dfrac{{AB}}{{Ab}}\)) có tần số hoán vị 40% thì thu được F1 có \({\dfrac{{\underline {AB} }}{{AB}}}\) = 0,2 × 0,5 = 0,1 và kiểu hình A-B- = 0,75.
Phép lai: \(Dd \times Dd\) → F1 có 0,25DD : 0,5Dd : 0,25dd → Kiểu hình trội (D-) = 0,25 + 0,5 = 0,75.
Phép lai: Ee × EE → F1 có 0,5Ee : 0,5EE → Kiểu hình trội = 1.
Lấy ngẫu nhiên một cá thể có kiểu hình mang 4 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là = \(\dfrac{{\dfrac{{\underline {AB} }}{{AB}}{\rm{DDEE}}}}{{A - B - D - E - }} = \dfrac{{\dfrac{{\underline {AB} }}{{AB}}}}{{A - B - }} \times \dfrac{{DD}}{{D - }} \times \dfrac{{EE}}{{E - }} = \dfrac{{0,1}}{{0,75}} \times \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2}\) = 1/45.
Bình luận
thaonguyen264 ai giải đáp giúp em câu này với ạ
14 Tháng 7 lúc 21:4
maimaihanhdao câu này lỗi em nhé sx=0%
14 Tháng 7 lúc 21:7 Cảm ơn
ninhduong Chíp :v Full luôn đi m :v
14 Tháng 7 lúc 22:47 (1) Cảm ơn
anvuong2k Vì Bbx bb không thể cho BB thuần chủng nên xác suất là 0% thôi Hạ
15 Tháng 7 lúc 7:48 Cảm ơn
ninhduong Ý :v t đang bảo là sp full ấy Chứ t biết rồi
15 Tháng 7 lúc 8:27 Cảm ơn
anvuong2k
15 Tháng 7 lúc 8:30 Cảm ơn
hangnguyen20172002 câu này đề đúng chưa nhỉ ???
8 Tháng 10 lúc 13:3
caohung275 Sao đề sai nhiều quá?
9 Tháng 10 lúc 22:48
akai23102002 Mong Moon khắc phục sự cố đề lỗi/sai quá nhiều, trong 1 đề thường chỉ dò đáp án xong những câu nào sai mới xem đáp án, đằng này phải xem lại hết cả 40 câu chỉ vì sự sai sót quá nhiều nên đúng có khi lại thành sai, sai lại không biết.
15 Tháng 10 lúc 14:32
katdrop sao A-B-=0.75 vậy ạ? Em tưởng =0.25+(AB/AB)=0.35 chứ ạ
Trả lời 17 Tháng 10 lúc 7:48
moonngocanh câu này sai chỗ nào vậy ạ???
Trả lời 8 giờ trước