Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Đáp án B

A. Sai vì 2 điêm này phải cùng pha
B. Đúng
C. Sai vì thiếu, hai vật này phải nằm trên cùng một phương dao động.
D. Sai vì thiếu, hai điểm này phải gần nhau nhất.
lê thị phương thảo ghi ở dưới ấy . 4/10/2016
. 04/10/2016
Nguyễn Nhật đáp án B mà bạn @@ . 4/10/2016
. 04/10/2016
lê thị phương thảo b đúng mà sao d án là a vậy . 4/10/2016
1 Trả lời . 04/10/2016