Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Các đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở

Các đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở

A. Số nhóm -OH trong phân tử đường

B. Bazơ nitơ

C. Gốc photphat trong H3PO4

D. Đường deoxiribozơ

Đáp án B

Thiên Tâm Đơn phân của ADN là Nucleotit, cấu trúc gồm 3 thành phần:
- Đường đêoxiribôza: C5H10O4
- Axit phốtphoric: H3PO4
- Bazơ nitơ: gồm 2 loại chính:purin và pirimidin ( tên này k cần nhớ cx đc, chỉ cần nhớ gồm có bazo nito loại lớn gồm A và G; và bazo nito loại bé gồm T và X)
+ Purin: nuclêôtit có kích thước lớn hơn: A (Adenin) và G (Guanin) ( có cấu tạo vòng kép)
+ Pirimidin: nuclêôtit có kích thước nhỏ hơn: T (Timin) và X (Xitozin) ( có cấu tạo vòng đơn)
Tất cả các nuclêôtit đều giống nhau thành phần đường và photphat, khác nhau ở cái bazo nito ấy, nên người ta vẫn gọi tên thành phần bazơ nitơ là tên Nu: Nu loại A, G, T, X.
( Bạn nên học kĩ lại lý thuyết 1 chút đi ạ, nó cơ bản ngay trng sgk đấy, thầy Nghệ cũng giảng kĩ trong bài giảng rồi)
. 12/07/2019
phan thị thùy dương tại sao khác nhau ở baro nitơ v
. 12/07/2019