Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một ?

ID 715157.

Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một thời gian, trung hòa axit dư, thu được dung dịch Y có phản ứng tráng bạc. Cacbohiđrat X là chất nào trong số các chất sau đây?

A. glucozơ.
B. fructozơ.
C. tinh bột.
D. saccarozơ.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
bancungban123 ai giải thích cho mk vs
16/5/2019 lúc 21:26
nqtuan94 Cái này đoán thôi bạn
X dễ tan thì loại tinh bột , mà X k tráng Ag được thì X là Saccarozo
16/5/2019 lúc 21:31 (1) Cảm ơn