Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga không phải là cuộc cách mạng
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga không phải là cuộc cách mạng

ID [764513]

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga không phải là cuộc cách mạng

A. xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng.
B. dân chủ tư sản kiểu mới lần hai ở Nga.
C. giải phóng giai cấp trong xã hội.
D. dân chủ tư sản điển hình, tiên tiến.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận
minhtoan12a3 Kg hiểu lắm
C và D
13 Tháng 9 lúc 8:22