Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?

ID [0]

Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?

A.Chi trước của mèo và tay của người.
B.Cánh dơi và cánh chim.
C.Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
D.Cánh chim và cánh bướm.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D A, B là cơ quan tương đồng vì cùng có nguồn gốc từ chi trước

C là cơ quan tương đồng vì cùng có nguồn gốc từ lá

D là cơ quan tương tự vì cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh bướm có nguồn gốc từ phần trước bụng
Bình luận