Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Cặp NST tương đồng là cặp NST

Cặp NST tương đồng là cặp NST

A. giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

B. giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố hoặc có nguồn gốc từ mẹ.

C. khác nhau về hình thái, giống nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

D. giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.

Đáp án D

Cặp NST tương đồng là cặp NST có 2 chiếc giống nhau về hình thái, kích thước tuy nhiên 1 chiếc có nguồn gốc từ bố, 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ.

→ Đáp án D
Phạm Hữu Cường đọc 2 cái na na nhau..... b vs d . 15/8/2016
. 16/08/2016
NGUYỄN VĂN THIỆU đọc lộn . 4/11/2015
. 05/11/2015
nguyễn thị thuý hằng trời ơi trời . 19/9/2015
. 20/09/2015
lys nhaan be de thi sao . 5/9/2015
. 06/09/2015
Công Thức . 26/8/2015
. 27/08/2015
Phùng Xuân anh chữ đỏ ơi . 7/8/2015
. 08/08/2015
Ta2pxa ấn nhầm . 2/8/2015
. 03/08/2015
Nguyen Anh Tu sinh đôi thì sao mà không có . 26/7/2015
. 27/07/2015
akaoppa tre em sih doi co cap NST tuong dong k v . 26/7/2015
. 27/07/2015
a mắt lé, cay đắng . 3/6/2015
. 04/06/2015
Nguyễn Duy Hiến . 6/2/2015
. 07/02/2015
Xanh thế thì suy thoái nòi giống mất :@@ . 6/2/2015
. 07/02/2015
9-10-9 ngochuy118 tự thụ :sweet: . 6/2/2015
. 07/02/2015
Xanh Không có nến xanh với nến hồng sao ra được duyhienfanbarca nhỉ . 6/2/2015
. 07/02/2015
Nguyễn Duy Hiến ta là cây nến vàng. chẳng cần cây nến xanh,,,, ko cần cây nến hồng.... ta vẫn sáng lung linh... la là la la là . 6/2/2015
. 07/02/2015
0 có Thương ngây thơ thế @@! . 6/2/2015
. 07/02/2015
►Piglet ◄ ba nà cây nến vàng, mẹ nà cây nến xanh,con nà cây nến hồng....ba ngọn nến nung ninh...na nà ná na na . 6/2/2015
. 07/02/2015
Nguyễn Minh Đức BỐ 1 CHIẾC MẸ 1 CHIẾC CẢ NHÀ CÙNG VUI..HJHJ . 11/11/2014
. 12/11/2014
Đỗ Thị Hậu đọc nhầm chán . 30/8/2014
. 31/08/2014
Giáp Đức Long Á Á ĐÌ . 4/5/2014
. 05/05/2014
Xem thêm bình luận (2/22)