Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là
02432 99 98 98 Tangtoc.Moon.vn Dethi.Moon.vn MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh:

Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là

ID 438513.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm Nitơ (nhóm VA) là

A. ns2np5.
B. ns2np3.
C. (n-1)s2np3.
D. (n-1)d10ns2np3.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

14/9/2015 lúc 8:41 Link fb: https://www.facebook.com/www.moon.vn

HD• Các nguyên tố nitơ thuộc nhóm VA → có 5 electron hóa trị và electron cuối cùng điền vào phân lớp p.

→ Cấu hình ngoài cùng của các nguyên tố Nitơ là ns2np3 → Chọn B.

anthanh96 bbbbb
Trả lời 19/4/2015 lúc 23:23
Ducanh14t các nguyên tố thuộc nhóm nito dều thộc các nguyên tố họ
6/10/2017 lúc 20:59
tranduchoanghuy họ gì em @@ ý em là sao?
6/10/2017 lúc 21:9
taipro11a1 ????????????????
6/10/2017 lúc 21:27
Ducanh14t em cũng không hiểu luôn nên em mới hs
6/10/2017 lúc 21:14
tranduchoanghuy các nguyên tố nhóm p chứ họ gì đâu em @@
6/10/2017 lúc 21:17
Tannuongyeutinh Cho dd K2CO3;KCl;CH3COONa;NH4Cl;NaHSO4;Na2S.Số dd có pH>7 là ba nhiêu. ( Giair chi tiết hộ e =.= )
12/7/2018 lúc 5:34
Tannuongyeutinh à e biết câu đây r.Sp giùm e câu tính kia vs
12/7/2018 lúc 6:35
Tannuongyeutinh Trộn 160ml dd HCl với 240ml dd gồm KOH 0,05M và Ba(OH)2 x(M) đc dd muối có pH=1.Tìm giá trị gần nhất vs x.
(giải chi tiết giùm e vs)
12/7/2018 lúc 6:25
nhuhoangtran muối mờ có pH=1 =>có tính axit nhưng hơi hơi thiếu đề chỗ nH+ nhỉ
12/7/2018 lúc 6:55
nhuhoangtran nH+ dư=nH+bđ -(0,012+0,48x) lại có nH+ dư =10^-1 .0,16=0,016 ..rồi xong thay vô tìm x là ok rồi (nghĩ vậy :( )
ờ cậu dùng cái H++OH-=>H2O thôi đừng nghĩ đến nó tạo muối gì hen
12/7/2018 lúc 7:3
huynhnhattien đề có thiếu ko Ngân, chỗ HCl ấy
12/7/2018 lúc 12:44
sasukeduy113 ~~ HCl chưa biết nồng độ này Ngân, đâu suy ra được nH+ để trừ với OH- đâu @@
12/7/2018 lúc 15:35
Tannuongyeutinh E cứ hay chép đề thiếu nhỉ =.=
12/7/2018 lúc 15:56
Tannuongyeutinh id 214794 hơi rối.Mod giải thích giúp vs ạ
12/7/2018 lúc 19:31
sasukeduy113 đầu tiên nhận định là " bazo tan có pH cao nhất trong các dung dịch cùng nồng độ"
=> nếu xét dung dịch cùng nồng độ thì : pH K2S bé hơn pH NaoH bé hơn pH Ba(Oh)2

nhưng ở đây đề đang xét dung dịch cùng pH => thứ tự nồng độ sẽ ngược lại => c lớn hơn a lớn hơn b => KQ
12/7/2018 lúc 22:44
Tannuongyeutinh Dung dịch X chứa các ion: Na+, NH4+, CO32‒, PO43‒, NO3‒, SO42‒. Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều anion nhất ?

Chọn câu trả lời đúng

A

MgCl2
B

NaOH
C

BaCl2
D

Ba(NO3)2
( Giair thích giùm e sao chọn luôn =_= )
13/7/2018 lúc 21:29
vuthithuyphuong Ba(NO3)2
13/7/2018 lúc 21:33
vuthithuyphuong Ba(No3)2 vào X thì Ba2+ kết hợp vs CO32-, PO43-, SO42- tạo kết tủa mà ko thêm vào dd ion nào ( vì NO3- có sẵn trg ấy r)
MgCl2 cho vào X tạo kết tủa vs PO43-, SO42-,CO32- nhưng thêm vào ion Cl-
BaCl2 cx tương tự Ba(NO3)2- cơ mà thêm ion Cl-
NaOH thì loại liền :'3
T nghĩ v _,_
13/7/2018 lúc 21:39
sasukeduy113 A: loại được CO3 2-, PO4 3- vì Mg2+ tạo kết tủa với 2 chất này
B loại được NH4+ vì NH4+ +OH- => NH3+H2O => ko loại đc anion nào
C loại được CO3 2-, PO4 3-, SO4 2- vì Ba2+ tạo kết tủa với các anion này nhưng lại thêm vào dung dịch ion Cl-
D cũng loại đc CO3 2-, PO4 3-, SO4 2- nhưng ko thêm anion nào vào
=> chọn D ^^
13/7/2018 lúc 23:8
Huy1234567890 BaCl2 nha bạn..
13/7/2018 lúc 22:33
Tannuongyeutinh HCO3 là gốc axit mạnh hay yếu ạ
19/7/2018 lúc 18:41
zimzimmiu h2co3 yếu manh dan ve goc co3 cai nay o chuong cacbon silic lop11
19/7/2018 lúc 19:22
Tannuongyeutinh Tks...
19/7/2018 lúc 19:23
sasukeduy113 HCO3- là gốc axit yếu Ngân ơi
19/7/2018 lúc 20:0
Tannuongyeutinh Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO42-; 0,12 mol Cl- và 0,05 mol NH4+. Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1 M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
26/7/2018 lúc 19:56
sasukeduy113 bảo toàn điện tích cho dung dịch X: 0,12 +0,05 =x*2 +0,12 => x=0,025
nBa(OH)2 =0,03 => nBa2+ =0,03 và nOH- =0,06
Ba2+ +SO4 2- => BaSO4 và NH4+ +OH- => NH3 +H2O
=> sau pứ dung dịch còn: Na2+ 0,12 mol; Ba2+ 0,03-0,025 =0,005 mol; Cl- 0,12 mol; OH- 0,06-0,05=0,01 mol
từ đây suy ra m rắn đó em ^^
26/7/2018 lúc 20:8
Tannuongyeutinh Cám ơn boss
26/7/2018 lúc 20:19
Tannuongyeutinh Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
26/7/2018 lúc 21:48
nqtuan94 1\2dd tác dụng với NaOH dư tạo 2g kết tủa =>nCa2+=0,02 mol
1\2dd tác dụng với Ca(OH)2 dư tạo 3g kết tủa =>nHCO3-=0,03 mol
=> dd chứa: nCa2+=0,04 mol ; nHCO3-=0,06 mol; nCl-=0,1 mol; nNa+=0,08 mol(theo đl bảo toàn điện tích)
=>tổng kl muối trong cô cạn thì: 2NaHCO3 => Na2CO3 + CO2 + H2O
=> m=10,65-0,03(44+18)=8,79g
26/7/2018 lúc 21:57
devuongthienlenh óc lùi
26/7/2018 lúc 22:31
Tannuongyeutinh Cho muối X td vs dd NaOH dư thu đc dd chứa 2 chất tan.Mặt khác,cho a gam dd muối td với a gam dd Ba(OH)2 thu đc 2a gam dd Y.Cong thức của X là?
27/7/2018 lúc 16:24
sasukeduy113 ủa đề thiếu hong Ngân có nhiêu đây sao làm @@ phải có A B C D chớ
27/7/2018 lúc 16:50
Tannuongyeutinh A. KHS B.NaHSO4 C.NaHS D.KHSO4
27/7/2018 lúc 18:3
tranduchoanghuy – X + NaOH DƯ → 2 chất tan ⇒ loại B và C.
– a(g) DUNG DỊCH X + a(g) DUNG DỊCH Ba(OH)₂ → 2a(g) DUNG DỊCH Y
⇒ theo BTKL dễ thấy mddX + mddBa(OH)₂ = mddY ⇒ không sinh ra ↓
⇒ loại D ⇒ chọn A ^_^
27/7/2018 lúc 18:41
Tannuongyeutinh A Huy trong sách ngta chọn NaHS ă
27/7/2018 lúc 21:11
nqtuan94 NaHS đúng r
27/7/2018 lúc 21:44
nhuhoangtran cho em hỏi tí : cho vào bình kín thể tích không đổi 0,2 mol NO,0,3 mol O2,áp suất trong bình là p1..sau khi pư hoàn toàn đưa bình về nhiệt độ bđ thì áp suất là p2.tỉ lệ của p1 và p2
3/9/2018 lúc 20:25
codelyoko Bạn có thể thm khảo lời giải sau:
- Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí gồm: NO2: 0,2, O2: 0,2
- Do V1 = V2, T1 = T2 -> p1/p2 = n1/n2 = (0,2 + 0,3)/(0,2 + 0,2) = 1,25
3/9/2018 lúc 20:33
nhuhoangtran a hiểu rồi..em cảm ơn chị nhiều
3/9/2018 lúc 20:36
codelyoko Không có gì ạ
3/9/2018 lúc 20:36
katdrop Box hỏi của Ngân
3/9/2018 lúc 20:41
Tannuongyeutinh hihi
3/9/2018 lúc 21:6
katdrop
3/9/2018 lúc 21:8

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017