Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Câu nào sau đây không đúng:

Câu nào sau đây không đúng:

A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen

B. Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường

C. Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường

D. Bố mẹ truyền cho con cái kiểu gen chứ không truyền kiểu hình có sẵn

Đáp án C

Những tính trạng có mức phản ứng rộng thường là những tính trạng số lượng như các tính trạng năng suất, khối lượng tốc độ sinh trưởng , sản lượng trứng sữa,.... và các tính trạng số lượng thường phụ thuộc nhiều vào môi trường sống.
Da: C
bùi phi trần hoàng hư cấu lv . 28/4/2015
. 29/04/2015
9+8+9 100 . 11/4/2015
. 12/04/2015
Lâm Thị Mỹ Nga level 100... . 11/4/2015
. 12/04/2015
Nhật Trường tranhuunhattruong97 có . 11/4/2015
. 12/04/2015
Đỗ Thu Quỳnh độ khó 100 mà k ai cmt à :3 . 11/4/2015
. 12/04/2015