Chất A có công thức phân tử là C4H9O2N, biết: Biết B là muối của α-amino axit, công thức cấu tạo của A, C lần lượt là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất A có công thức phân tử là C4H9O2N, biết: Biết B là muối của α-amino axit, công thức cấu tạo của A, C lần lượt là:

ID [601253]

Chất A có công thức phân tử là C4H9O2N, biết:
20.png   20.png  
Biết B là muối của α-amino axit, công thức cấu tạo của A, C lần lượt là:

A. H2NCH2CH2COOCH3 và ClH3NCH2CH2COOH.
B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
D. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
ti2002 Ai giúp mình câu đó với
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 22:30
tranduchoanghuy B là muối của α-amino axit ⇒ A là este của α-amino axit và CH₃OH ⇒ chọn B
15 Tháng 8 lúc 22:13 (1) Cảm ơn