Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là

ID [632633]

Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là

A. NaNO2.
B. NH4H2PO4.
C. KNO3.
D. BaSO4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận