Chất nào dưới đây không có tính lưỡng tính?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất nào dưới đây không có tính lưỡng tính?

ID [756101]

Chất nào dưới đây không có tính lưỡng tính?

A. Alanin.
B. Axit glutamic.
C. Glyxin.
D. Etylamin.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan