Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

ID [655912]

Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. C2H5OH.
B. CH3CHO.
C. CH3COOH.
D. C2H2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận