Chất nào sau đây là muối trung hòa?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

ID [756099]

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. NH4NO3.
B. NH4HCO3.
C. KHSO4.
D. KHCO3.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan