Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng n?

ID [305640]

Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:
- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.
- Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hóa hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).
Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là:

A. 30% và 30%.
B. 25% và 35%.
C. 40% và 20%.
D. 20% và 40%.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C HD: ♦ giải đốt 2 ancol X, Y + O2 –––to–→ 0,25 mol CO2 + 0,35 mol.

Tương quan ∑nH2O > ∑nCO2 ⇒ X, Y là 2 ancol no, đơn chức, mạch hở.

⇒ n2 ancol = ∑nH2O – ∑nCO2 = 0,1 mol ⇒ Ctrung bình = 0,25 ÷ 0,1 = 2,5.

Giá trị này cho biết 2 ancol đồng đẳng kế tiếp là C2H5OH và C3H7OH.

C2, C3 và Ctrung bình = 2,5 cũng cho biết 2 chất này có cùng số mol và bằng 0,05 mol.

Tóm lại, giải phần 1 cho biết có 0,05 mol X là C2H5OH và 0,05 mol Y là C3H7OH.

♦ phần 2 – phản ứng tạo ete: 2ancol → 1ete + 1H2O.

có nete = 0,015 mol ⇒ nH2O = 0,015 mol và ∑nancol phản ứng = 0,03 mol.

Lại có:mete = 1,25 gam ⇒ theo BTKL có mancol phản ứng = mete + mH2O = 1,52 gam.

Gọi hiệu suất của phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là xy ta có:

• ∑nancol phản ứng = 0,05x + 0,05y = 0,03 mol ⇒ x + y = 0,6.

• ∑mancol phản ứng = 0,05x × 46 + 0,05y × 60 = 1,52 gam ⇒ 46x + 60y = 30,4 gam.

Giải hệ được x = 0,4 và y = 0,2. Theo đó, đáp án đúng cần chọn là C. ♣.

Bình luận
grambiti cmt đầu cũng khá là hay . 10/5/2016
11 Tháng 5 lúc 17:13
namde ơ đúng kìa :> lần thứ 1 . 10/5/2016
11 Tháng 5 lúc 21:34
xuanbaytn2622 câu này dẽ hả mn...sao ai cũng đúng hết trơn thế . 14/5/2016
Trả lời 15 Tháng 5 lúc 9:44
namde dễ em ạ 14/5/2016
15 Tháng 5 lúc 10:44
vochau1998 vochau1998 mình ngu mấy cái này quá, đến giờ này mà còn vậy :( . 10/6/2016
11 Tháng 6 lúc 22:19
thanhhung98 em hâm mộ thầy . 11/6/2016
12 Tháng 6 lúc 10:40
huyhoang1312 vdc sao dễ v
31 Tháng 7 lúc 9:53
nhutthanhhs12345 này e làm ra đáp án A không bk sai chỗ não mod ơi giúp dùm
Trả lời 2 Tháng 8 lúc 12:5
tranduchoanghuy nCO2 = 0,25 mol; nH2O = 0,35 mol => nancol = 0,35 - 0,25 = 0,1 mol ^_^ => Ctb = 0,25/0,1 = 2,5 => 2 ancol là C2H5OH(X) và C3H7OH(Y) với số mol là 0,1/2 = 0,05 mol (do Ctb = trung bình cộng C )
nH2O = nete = 0,42/28 = 0,015 mol => n ancol pứ = 0,015.2 = 0,03 mol
BTKL => m ancol pứ = 1,25 + 0,015.18 = 1,52 g
Đặt nC2H5OH pứ = x ; nC3H7OH pứ = y => 46x + 60y = 1,52 ; x + y = 0,03 => x = 0,02 ; y = 0,01
=> H%(X) = 40% ; H%(Y) = 20%
2 Tháng 8 lúc 12:31 (2) Cảm ơn
tqn00 đến đoạn bấm đáp án còn để sai ==
29 Tháng 8 lúc 14:40
leejieuniu cho em hỏi nctb = 2.5 thì có thể là ch3oh, c3h7oh . tại sao lại là c2 và c3 ạ
Trả lời 31 Tháng 3 lúc 21:43
nqtuan94 vì 2.5=(2+3)/2 đó bạn
31 Tháng 3 lúc 21:45 Cảm ơn
leejieuniu cô mk ns đó là nc tb thì chỉ cần 1 chất lớn hơn tb và 1 chất bé hơn tb là đc hoặc cả hai cùng bằng trung bình. Chứ đâu lấy cộng lại chia đôi vậy chứ
31 Tháng 3 lúc 21:52 Cảm ơn
leejieuniu mk quên
đồng đẳng kế tiếp nhau
31 Tháng 3 lúc 21:56 Cảm ơn
hiephoai2109 Kết luận đc mỗi ancol mạch hở no thôi làm sao mà đơn hay đa được
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 22:54
nqtuan94 Bạn tạo Ete được thì nó là ancol đơn nhé
4 Tháng 5 lúc 22:57 Cảm ơn