Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,?

ID [654140]

Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa m gam muối. Hoà tan hoàn toàn phần hai trong dung dịch chứa 0,57 mol HNO3, tạo ra 41,7 gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí (trong đó có khí NO). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 27,5.
B. 24,5.
C. 25,0.
D. 24,6.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
phu23 xin giải full câu này ạ ?
Trả lời 24 Tháng 4 lúc 9:45
duongphong123 câu này làm thế nào ạ
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 14:50
dchy89 từ phần 1. tìm được số mol của H2=0,04 mol. CO2=0,03 mol
từ phần 2 có 2khi NO và CO2. có nCO2 từ trc. suy ra nNO=0,06 mol
phần 1 có số mol H+ phản ứng = 2nH2=0,08 mol.
phần 2 có số mol H+ trong muối (bảo toàn N) = 0,57-0,06=0,51. => số gam sắt trong muối = 10,08g
số mol H+ ở phản ứng 2 lớn hơn phản ứng 1 do chênh lệch FeCO3 là: 4nNO-2nH2=0,16.
nên nH+ phần 1=0,57-0,16=0,41.
=> m muối = 10, 8+ 0,41.35,5=>>>
25 Tháng 4 lúc 15:31 (1) Cảm ơn
dchy89 10,08+ 0,41.35.5 nhé
25 Tháng 4 lúc 15:32 (1) Cảm ơn
ngocanh13112k nFe=0,04 nFeCO3=0,03. đặt nFe2O3=x Bảo toàn KL Fe => x=0,055. Ở phần I Bảo toàn O => nH2O=0,195. Bảo toàn H => nCL-=0,47 Sai đâu nhỉ )
25 Tháng 4 lúc 15:40 (1) Cảm ơn
dchy89 chỗ bảo toàn oxi
25 Tháng 4 lúc 15:44 Cảm ơn
dchy89 2.0,055.3+0,04.2 chứ
25 Tháng 4 lúc 15:49 Cảm ơn
ngocanh13112k phần 2 bảo toàn kim loại Fe thì ra x=0,055 :V bảo toàn H+ thì lại ra x=0,045. Nếu bảo toàn H+ thì sẽ ra D. Đề ảo vler )))))
25 Tháng 4 lúc 15:49 Cảm ơn
dchy89 số mol oxi trong Fe2O3=3.0,055. số mol H+ =2nH2O=2.3.0,055. cộng thêm số mol H2 phản ứng từ Fe
25 Tháng 4 lúc 15:52 Cảm ơn
ngocanh13112k -_- oxi trong CO32- bằng oxi trong CO2 à -_-
25 Tháng 4 lúc 15:54 Cảm ơn
dchy89 hic. đợi tí xem lại cách này
25 Tháng 4 lúc 15:56 Cảm ơn
tranduchoanghuy nFe = 0,06 mol; nFe₂O₃ = 0,045 mol; nFeCO₃ = 0,03 mol chứ nhỉ ^_^
25 Tháng 4 lúc 16:20 Cảm ơn
dchy89 ^.^
25 Tháng 4 lúc 16:23 Cảm ơn
dchy89 ây gù. em tưởng mol H2 chỉ tạo ra từ Fe thôi mà. >>????
25 Tháng 4 lúc 16:24 Cảm ơn
dchy89 sao lại tận 0,6 mol Fe nhờ O.o
25 Tháng 4 lúc 16:25 Cảm ơn
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ nhưng theo thứ tự pứ thì Fe₂O₃ pứ với HCl trước sinh Fe³⁺
Mà Fe³⁺ có tính oxi hóa mạnh hơn H⁺ ⇒ Fe pứ với Fe³⁺ trước
25 Tháng 4 lúc 16:25 Cảm ơn
dchy89 thế thì nó phản ứng ko đc 0,4 mol H2 rồi.
25 Tháng 4 lúc 16:30 Cảm ơn
hoangdx20 đề này k chặt >>> phải cho thêm dữ kiện mới làm đc
29 Tháng 5 lúc 20:59 Cảm ơn
duongphong123 chỗ chênh lệch là sao bạn mk k hiểu choox đó bạn giúp mk với
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 15:45
dchy89 phần 1 chỉ có Fe thay đổih số oxi hóa lên +2.
phần 2 Fe lên +3. FeCO3 lên Fe +3. có thể bảo toàn e cho bài này hoặc như cách trên
25 Tháng 4 lúc 15:46 Cảm ơn
buiquanghuy19820 tại sao 2.0,055.3+0,04.2
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 15:50
dchy89 bên trên.... :v
25 Tháng 4 lúc 15:52 Cảm ơn
ngocanh13112k cậu ơi 2 cách bảo toàn ra 2 giá trị x khác nhau đó :v nếu bảo toàn H+ thì ra x=0,045 nha, cách này thì có đ.án ))) đề ít chất mà nhiều dữ kiện quá (
25 Tháng 4 lúc 15:52 Cảm ơn
buiquanghuy19820 còn của feco3 nữa mà???
25 Tháng 4 lúc 16:22
takeoff giải giùm câu này với ạ
Trả lời 28 Tháng 4 lúc 15:57
lanle197 bn kéo lên trên có lời giải của bn dchy đó.
28 Tháng 4 lúc 16:29 Cảm ơn
nghenfc giải giúp em câu này với ạ
Trả lời 19 Tháng 1 lúc 17:55