Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,?

ID [0]

Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hoà tan hết phần một trong dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa m gam muối. Hoà tan hoàn toàn phần hai trong dung dịch chứa 0,57 mol HNO3, tạo ra 41,7 gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) và 2,016 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí (trong đó có khí NO). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.27,5.
B.24,5.
C.25,0.
D.24,6.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
nghenfc - giải giúp em câu này với ạ

Trả lời

takeoff - giải giùm câu này với ạ

Trả lời

lanle197 bn kéo lên trên có lời giải của bn dchy đó.
buiquanghuy19820 - còn của feco3 nữa mà???

Trả lời

buiquanghuy19820 - tại sao 2.0,055.3+0,04.2

Trả lời

dchy89 bên trên.... :v
ngocanh13112k cậu ơi 2 cách bảo toàn ra 2 giá trị x khác nhau đó :v nếu bảo toàn H+ thì ra x=0,045 nha, cách này thì có đ.án ))) đề ít chất mà nhiều dữ kiện quá (
duongphong123 - chỗ chênh lệch là sao bạn mk k hiểu choox đó bạn giúp mk với

Trả lời

dchy89 phần 1 chỉ có Fe thay đổih số oxi hóa lên +2.
phần 2 Fe lên +3. FeCO3 lên Fe +3. có thể bảo toàn e cho bài này hoặc như cách trên
duongphong123 - câu này làm thế nào ạ

Trả lời

dchy89 từ phần 1. tìm được số mol của H2=0,04 mol. CO2=0,03 mol
từ phần 2 có 2khi NO và CO2. có nCO2 từ trc. suy ra nNO=0,06 mol
phần 1 có số mol H+ phản ứng = 2nH2=0,08 mol.
phần 2 có số mol H+ trong muối (bảo toàn N) = 0,57-0,06=0,51. => số gam sắt trong muối = 10,08g
số mol H+ ở phản ứng 2 lớn hơn phản ứng 1 do chênh lệch FeCO3 là: 4nNO-2nH2=0,16.
nên nH+ phần 1=0,57-0,16=0,41.
=> m muối = 10, 8+ 0,41.35,5=>>>
dchy89 10,08+ 0,41.35.5 nhé
dchy89 chỗ bảo toàn oxi
dchy89 2.0,055.3+0,04.2 chứ
ngocanh13112k phần 2 bảo toàn kim loại Fe thì ra x=0,055 :V bảo toàn H+ thì lại ra x=0,045. Nếu bảo toàn H+ thì sẽ ra D. Đề ảo vler )))))
ngocanh13112k nFe=0,04 nFeCO3=0,03. đặt nFe2O3=x Bảo toàn KL Fe => x=0,055. Ở phần I Bảo toàn O => nH2O=0,195. Bảo toàn H => nCL-=0,47 Sai đâu nhỉ )
dchy89 số mol oxi trong Fe2O3=3.0,055. số mol H+ =2nH2O=2.3.0,055. cộng thêm số mol H2 phản ứng từ Fe
dchy89 hic. đợi tí xem lại cách này
dchy89 ^.^
dchy89 ây gù. em tưởng mol H2 chỉ tạo ra từ Fe thôi mà. >>????
phu23 - xin giải full câu này ạ ?

Trả lời