“Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

ID [756075]

“Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

A. “Phản ứng linh hoạt”.
B. “Ngăn đe thực tế”
C. “Cam kết và mở rộng”.
D. “Bên miệng hố chiến tranh”.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN