Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc từ thủy tinh có chiết suất 1,5 ra môi trường không khí với góc tới i = {30^0}. Góc k?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc từ thủy tinh có chiết suất 1,5 ra môi trường không khí với góc tới i = {30^0}. Góc k?

ID 727013.

Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc từ thủy tinh có chiết suất \(1,5\) ra môi trường không khí với góc tới \(i = {30^0}.\) Góc khúc xạ trong không khí là

A. \({48^0}35'.\) 
B. \({19^0}28'.\) 
C. \({19^0}47'.\) 
D. \({48^0}59'.\) 
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
duongnhan147 ?? sao k phải c
5/4/2019 lúc 23:0
kpnoona 1,5*sin30 = sinr
vì từ thủy tinh ra không khí, có lẽ
5/4/2019 lúc 23:2 Cảm ơn
reus98 e làm như thế này nha :
áp dụng công thứ c định luật khúc xạ ánh sáng :
n1.sin i = n2.sin r
=> 1,5.sin 30 = 1.sin r
=> sin r = 3/4
=> r = 48 độ 35'
5/4/2019 lúc 23:2 Cảm ơn
6789hav định công mạnh bấm ra 48,59 rồi khoanh D luôn
25/4/2019 lúc 8:41
BKa26211 a minh câu này bấm ra D
16/5/2019 lúc 22:22
reus98 e bị hiểu nhầm kết quả rồi đó
e bấm ra được r = 48,59 độ
rồi dùng nút độ để chuyển sang độ và phút nha e
thì ta sẽ được : r = 48 độ 35'
chú ý ko là đánh sai đó nha
16/5/2019 lúc 22:26 (1) Cảm ơn