Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành

ID [304392]

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành

A.công nghiệp.
B.nông nghiệp.
C.thủ công nghiệp.
D.thương nghiệp.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận