Cho 0,12 mol α–amino axit X phản ứng vừa đủ với 60 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y phản ứng vừ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 0,12 mol α–amino axit X phản ứng vừa đủ với 60 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y phản ứng vừ?

ID [610581]

Cho 0,12 mol α–amino axit X phản ứng vừa đủ với 60 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 20,34 gam muối. X có tên gọi là

A. axit glutamic.
B. valin.
C. glixin.
D. alanin.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: 20,4 gam muối gồm 0,12 mol muối natri của X và 0,12 mol NaCl.

⇒ Mmuối của X = (20,34 - 0,12 × 58,5) ÷ 0,12 = 111 (Ala-Na) ⇒ X là Alanin.

Bình luận
01692813536 dòng đầu sao suy dc v ạ?
Trả lời 6 Tháng 5 lúc 2:35
taipro11a1 nói chung bài này em không cần để ý đến aa pứng vs hcl mà cứ cho cả 2 lần lượt td với nạoh
16 Tháng 6 lúc 17:41 Cảm ơn
anhtiensv2002 20,4 lấy ở đâu ra vậy
Trả lời 20 Tháng 8 lúc 22:7
sang080702 nX = nHCl = 0,2 → X có 1NH2

Muối gồm có: NH2-R(COO-)n: 0,2

Cl-: 0,2

Bảo toàn điện tích → nNa+ = 0,2n + 0,2

m muối = 0,2(R + 44n + 16) + 0,2.35,5 + 23(0,2n + 0,2) = 33,9

→ R +67n = 95 → n = 1, R = 28 là nghiệm phù hợp.

X là CH3-CH(NH2)-COOH (Alanin)
20 Tháng 8 lúc 22:11 (4) Cảm ơn
ducmanh11 bạn có thể áp dụng cách giải nhanh. coi như X chưa tác dụng HCl. lấy NaOH lần lượt tác dụng với X và HCl thì sẽ dễ hơn
20 Tháng 8 lúc 22:25
hxn2k2 sao biết X có 1-COO nhỉ
Trả lời 24 Tháng 8 lúc 9:9
vuxu12 Tìm ra khối lượng phân tử muối của X là 111 nên không thể có 2 -COOH được.
Nếu là 2 -COOH thì muối có 2 -COONa => M muối > 134 (không thỏa mãn)
24 Tháng 8 lúc 9:33 (1) Cảm ơn
sang080702 Làm cách này cho nhanh nè
Ta có Y gồm X (H2NRCOOH) và HCl ; Y tác dụng vs NaOH hay H2NRCOOH và HCl sẽ tác dụng NaOH
PT : H2NRCOOH + NaOH ---->H2NRCOONa + H2O
HCl +NaOH -----> NaCl + H2O
n HCl = nNaOH = 0.12 --> n NaCl =0.12 ---> m NaCl =7.02
---> m H2NRCOONa = m muối - m NaCl = 13.32
Mà n H2NRCOONa = 0.12 ---> M = 111 ----> Alanin
24 Tháng 8 lúc 10:11 Cảm ơn
tranduchoanghuy 4 đáp án thì có 3 đáp án chứa 1-COO rồi thì mình xét 1-COO trước
ấy em ^_^ NẾU sai thì suy ra đáp án A thôi
25 Tháng 8 lúc 2:5 Cảm ơn