Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứ?

ID [0]

Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 mol khí N2. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 46,26.
B.52,12.
C.49,28.
D.42,23.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
doaidoc - help

Trả lời

nqtuan94 h+ toan e co toan N ra nkno3

bao toan H ra nh2o

bao toam kl ra m=49.28
doaidoc nhưng có NH4 + nữa mà ạ..... sao bảo toàn N được ạ
doaidoc em hiểu rrr ạ .... cảm ơn anh nhiều
nqtuan94 h+ toan e co
nqtuan94 Copy mệt vãi
Viết cho nhanh : 0.98 =12*nN2+10nNH4+ => nNH4+
Sau đó BTE
cuối cùng là BT N
phần còn lại là BTKL