Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dị?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dị?

ID 597410.

Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì vừa hết V mL. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 30.
B. 40.
C. 50.
D. 20.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

29/12/2017 lúc 16:56 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

597410[LG].png
Nxhoang123 Mol HCl là do tổng số mol H+ ở (H- và Co3 2-) đúng ko ạ
12/1/2019 lúc 22:33
nqtuan94 mol H+ tính từ 2 phản ứng với OH- và CO32- nha
12/1/2019 lúc 22:37 Cảm ơn
vanlun99 Còn nhớ nhau hông , a tuấn = ))
13/1/2019 lúc 7:29 Cảm ơn
tranduchoanghuy khóa cmt giờ :/ nhớ với chả nhung, ib đi
13/1/2019 lúc 20:6 Cảm ơn
ngocduyenppq s biết X gồm Na OH CO3 ạ
15/2/2019 lúc 21:13
nqtuan94 theo các phản ứng đó bạn
15/2/2019 lúc 21:17 Cảm ơn
hucauvl ahihi
13/3/2019 lúc 23:52