Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dị?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dị?

ID 597410.

Cho 200 mL dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 mL dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì vừa hết V mL. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 30.
B. 40.
C. 50.
D. 20.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

29 Tháng 12 lúc 16:56 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

597410[LG].png
Nxhoang123 Mol HCl là do tổng số mol H+ ở (H- và Co3 2-) đúng ko ạ
12 Tháng 1 lúc 22:33
nqtuan94 mol H+ tính từ 2 phản ứng với OH- và CO32- nha
12 Tháng 1 lúc 22:37 Cảm ơn
vanlun99 Còn nhớ nhau hông , a tuấn = ))
13 Tháng 1 lúc 7:29 Cảm ơn
tranduchoanghuy khóa cmt giờ :/ nhớ với chả nhung, ib đi
13 Tháng 1 lúc 20:6 Cảm ơn
ngocduyenppq s biết X gồm Na OH CO3 ạ
15 Tháng 2 lúc 21:13
nqtuan94 theo các phản ứng đó bạn
15 Tháng 2 lúc 21:17 Cảm ơn
hucauvl ahihi
13 Tháng 3 lúc 23:52
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ