Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá t?

ID [0]

Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là.

A.17,22.
B.23,70.
C.25,86.
D.28,70.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án B Giải: nFeCl2 = 0,06 mol ⇒ nFe2+ = 0,06 mol; nCl = 0,12 mol || nAg+ = nAgNO3 = 0,2 mol.

Ag+ + Fe2+ → Ag↓ + Fe3+ || Ag+ + Cl → AgCl↓ ⇒ dễ thấy Ag+ dư.

||⇒ ↓ gồm 0,06 mol Ag và 0,12 mol AgCl ⇒ m = 0,06 × 108 + 0,12 × 143,5 = 23,7(g) ⇒ chọn B.

Bình luận
minicat - anh tuấn ơi cho em hỏi tại sao h3p04 tạo dc muối axit con Hcl thì k vậy ạ???

Trả lời

nhutthanhhs12345 - Ag+ dư có liên uan j đến kết tủa đâu mod

Trả lời

nqtuan94 Ag+ dư thì nó dư để phản ứng với Fe2+ và Cl-
nhutthanhhs12345 thì nó phản ứng v cl và fe thì nó vẫn còn dư thì đâu dc tính vào kết tủa đâu
nqtuan94 Nhưng làm thế để biết chắc là nó có phản ứng với cả 2 loại ion nhé
nhutthanhhs12345 - j thế Ag dư j cũng đâu vô kết tủa đâu mod

Trả lời

lanle197 Ag+ tồn tại dạng ion đâu có vào kết tủa đâu bn?
mssuncute - giải chi tiết hơn được k ạ

Trả lời

nqtuan94 Muốn chi tiết thì e cứ viết pi ion ra giải thôi e
duhoang962 - giải như nào thế

Trả lời

nqtuan94 nFe2+ = 0.06 , nCL- = 0.12 , nAg+ = 0.2 mol => Ag+ dư
m kết tủa = 0.06*108 +0.12*143.5 = 23.7 gam