Cho 30 gam hỗn hợp (H) gồm Mg, FeCO3, Fe và Fe(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được dung ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 30 gam hỗn hợp (H) gồm Mg, FeCO3, Fe và Fe(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được dung ?

ID [0]

Cho 30 gam hỗn hợp (H) gồm Mg, FeCO3, Fe và Fe(NO3)2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa 54,33 gam muối và 6,78 gam hỗn hợp khí Y gồm NO; H2 và 0,08 mol CO2. Cho dung dịch X tác dụng tối đa với 510 ml dung dịch NaOH 2M, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 26,4 gam rắn. Phần trăm khối lượng của kim loại Fe trong (H) có giá trị gần nhất với

A.46%.
B.20%.
C.19%.
D.45%.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án CGiải: Quy đổi hỗn hợp (H) thành Me, Fe, CO3 và NO3 ta có sơ đồ:

\(\underbrace {H\left\{ \begin{array}{l}Mg\\Fe\\C{O_3}:0,08\\N{O_3}\end{array} \right.}_{30g} + HCl \to X\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}M{g^{2 + }}\\F{e^{n + }}\\N{H_4}^ + :a\\C{l^ - }:1,02\end{array} \right.}_{54,33g} + \underbrace {\left\{ \begin{array}{l}NO:b\\{H_2}:c\\C{O_2}:0,08\end{array} \right.}_{6,78g} + {H_2}O\).

+ Natri cuối cùng đi về NaCl ⇒ nHCl pứ = nNaOH = 1,02 mol.

⇒ mHCl pứ = 37,23 gam ⇒ BTKL ta có nH2O = 0,34 mol.

+ PT theo mX – mH là: 44a + 62b = 7,08 (1).

+ PT bảo toàn hiđro: 4a + 2c = 0,34 (2).

+ PT theo khối lượng khí thoát ra: 30b + 2c = 3,26 (3).

● Giải hệ (1) (2) và (3) ra có a = 0,02, b = 0,1 và c = 0,13.

+ Đặt ∑nMg = x và ∑nFe = y ta có:

+ PT theo ∑(mMg + mFe): 24x + 56y = 30 – 0,08×60 – (0,02+0,1)×62 = 17,76 (3).

+ PT theo tổng khối lượng oxit thu được: 40x + 80y = 26,4 (4).

● Giải hệ (3) và (4) ⇒ ∑nFe/H = y = 0,24 mol.

⇒ nFe kim loại/H = 0,24 – 0,08 – \(\dfrac{0,12}{2}\) = 0,1 mol.

⇒ %mFe/H = \(\dfrac{5,6 \times 100}{30}\) ≈ 18,667% ⇒ Chọn C

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
phamminhtuhmu - khó thật

Trả lời

soulthewind - Bài này cho luôn Fe2+ đc ko ạ ! E tưởng khi có H2 và trc có Mg thì sau chỉ có Fe 2+ !!

Trả lời

tho101 ...Có thể có cả 2 ion của Fe em nhe...^^!...
BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)