Cho 35,875 gam muối MSO4.nH2O vào 200 ml dung dịch NaCl 1M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng đi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Toán Học: Chữa đề thi THPT QG năm 2019

Cho 35,875 gam muối MSO4.nH2O vào 200 ml dung dịch NaCl 1M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng đi?

ID [138703]

Cho 35,875 gam muối MSO4.nH2O vào 200 ml dung dịch NaCl 1M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời ở anot thu được 0,2 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng thể tích khí thoát ra ở 2 cực là 18,48 lít (đktc). Giá trị của m là:

A. 12,8 gam
B. 8,125 gam
C. 3,25 gam
D. 5,6 gam
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Vì nNaCl = 0,2 mol ⇒ Điện phân tạo tối đa 0,1 mol Cl2.

⇒ 0,2 mol khí ở t giây bao gồm nCl2 = 0,1 và nO2 = 0,1 mol

⇒ Tổng số mol e trao đổi ở t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,6 mol.

Ở 2t giây thoát ra thêm nO2 = \(\dfrac{0,6}{4}\) = 0,15 mol.

⇒ Ở 2t giây ∑n(Cl2 + O2 = 0,2 + 0,15 = 0,35 mol.

Vậy ta có nH2 sinh ra ở catot = \(\dfrac{18,48}{22,4}\) – 0,35 = 0,475 mol.

Bảo toàn e ta có nM2+ = \(\dfrac{0,6 \times 2 - 0,475 \times 2}{2}\) = 0,125 mol.

⇒ MMSO4.nH2O = 35,875 ÷ 0,125 = 287 ⇒ M = 65 ứng với n = 7.

Vì 2nZn < 0,6 ⇒ mCatot tăng = mZn = 0,125×65 = 8,125 gam ⇒ Chọn B

Bình luận
dungtintao Zn tác dụng với H+ nx ạ
Trả lời 3 Tháng 5 lúc 18:7
nqtuan94 Zn + 2H+ => Zn2+ + H2 ~~
3 Tháng 5 lúc 21:39 Cảm ơn
dungtintao anh ơi ý em là còn H+. sao nó ko tác dụng ạ. kl Zn đc tính như thể nó ko tác dụng vs H+. mà H+ đang còn dư kìa
17 Tháng 5 lúc 9:48 Cảm ơn
tranduchoanghuy có màng ngăn xốp nên Zn không pứ với H⁺ ấy em ^_^
17 Tháng 5 lúc 13:45 Cảm ơn
dungtintao ok ạ )
17 Tháng 5 lúc 23:43 Cảm ơn