Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng?

ID [664772]

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng muối có trong X là

A. 24,0     
B. 22,2  
C. 15,9   
D. 25,2 
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận