Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn t?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn t?

ID 661522.

Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối hơi của B đối với H2 là 11,5 và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 31,08
B. 29,34.
C. 27,96.
D. 36,04.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: \(M_{khi}=11,5*2=23 \Rightarrow \) hỗn hợp khí có \(H_2,\) và một khí hóa nâu trong không khí nên có \(NO\)

Mặt khác:\(n_{H_2}+n_{NO}=0,08 \Rightarrow n_{H_2}=0,02; n_{NO}=0,06\)

Vì có khí \(H_2\) nên \(NO_3^-\) sẽ hết, kim loại dư nên \(H^+\) cũng hết

\(m_{Mg(pu)}=5-0,44=4,56(g) \Rightarrow n_{Mg(pu)}=0,19\)

\(n_{e(nhuong)}=2n_{Mg}=0,38 > (2n_{H_2}+3n_{NO}=0,22) \Rightarrow\) có tạo thành \(NH_4^+\)

BT e:\(8n_{NH_4^+}=0,38-0,22=0,16 \Rightarrow n_{NH_4^+}=0,02\)

\(n_{KNO_3}=n_{NH_4^+} + n_{NO}=0,02+0,06=0,08\)

Dung dịch X có:\(n_{Mg^{2+}}=0,19; n_{NH_4^+}=0,02; n_{K^+}=0,08; n_{SO_4^{2-}}=x\)

BT điện tích:\(2x=0,19*2+0,02+0,08= 0,48 \Rightarrow x=0,24\)

\(m=m_{Mg^{2+}}+m_{K^+}+ m_{NH_4^+}+ m_{SO_4^{2-}}\)

\(\Rightarrow m=0,19*24+0,08*39+0,02*18+0,24*96=31,08(g)\) ⇒ Chọn C

thanhphubk25 HD dài qá
ta có : n(Mg)=(5-0.44)/24=0.19
vì M(khí)=23 => h2(0.02) và NO (0.06)=> No3- hết
n(nH4+)= (0.19.2-0.02.2-0.06.3)/8=0.02
mối gồm m(K+ 0.08, mg2+ 0.19 so42-b nh4+ 0.02 ) btdt=>b=0.24 => muối 31.8
1 Tháng 6 lúc 22:53
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: