Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3.?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Thì và sự phối hợp thì.

Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3.?

ID 659061.

Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lít khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối. Giá trị của m là :

A. 20,51.
B. 18,25.
C. 23,24.
D. 24,17.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
bac1233 giúp em câi
24 Tháng 5 lúc 21:14
nqtuan94 nMg= 0.08 , MgO =0.1
=> BTE cả quá trình : 2*0.18 = 0.1*2+0.01*8+8*nNH4+ => nNH4+ = 0.015
mà nKNO3 =nK+ = 0.035=2*0.01+0.015 => m muối = 0.18*95+0.035*74.5+0.015*(18+35.5)=20.51
24 Tháng 5 lúc 21:37 Cảm ơn
sasukeduy113 từ tỉ lệ và Khối lượng X suy ra: nMg=0,1 và nMgO=0,08
nN2O=0,01
do đây là Mg nên có thể muối có NH4+
bảo toàn e: 2nMg=8nN2O +8nNH4+ => nNH4+=0,015
bảo toàn N ta có: nKNO3=nNH4+ +=2nN2O=0,035
từ đây suy ra muối gồm : NH4Cl 0,015, KCl 0,035 và MgCl2 0,18 (do sau pứ chỉ có muối clorua)
=> KQ
24 Tháng 5 lúc 21:38 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ