Cho 60,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 15,947% về khối lượng) tan hết vào nước, sau phản ứng ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho 60,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 15,947% về khối lượng) tan hết vào nước, sau phản ứng ?

ID 742817.

Cho 60,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 15,947% về khối lượng) tan hết vào nước, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí H2 (đktc). Cho V lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

A. 3,6.
B. 1,2.
C. 1,4.
D. 2,8.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
yangyang2101 giải giúp e với ạ
1/5/2019 lúc 17:46
hiennguyen2612 mO = 60,2 * 15,947%=> nO = 0,6 mol => nAl2O3 = 0,2 mol , nH2= 0,4 mol => nOH- = 0,8 mol
Al2O3 + 2OH- -> 2AlO2- +H2O
0,2 0,4 0,4
Dung dịch Ychứa AlO2- ( 0,4 mol ) , OH- dư ( 0,4 mol )
nAl (OH)3 = 0,2 mol
Để V lớn nhất thì nH+ = nOH- + 4nAlO2- - 3nOH- = 1,4 mol => V = 2,8l => Key D ^^
1/5/2019 lúc 19:11 (2) Cảm ơn
manhsc10 em ko hiểu chỗ nH+ ạ?
16/5/2019 lúc 21:54
nqtuan94 H+ tham gia 3 giai đoạn : trung hòa , tạo kết tủa với ALO2- r tác dụng với AL(OH)3 đó bạn
16/5/2019 lúc 21:57 (1) Cảm ơn